Home » Antwerp Diamonds FC

Antwerp Diamonds FC

WIJ ZIJN ANTWERP DIAMONDS FC

Antwerp Diamonds FC is geboren! Onze meisjes- en vrouwenwerking blijft bestaan en mag op hetzelfde niveau blijven spelen. Maar vanaf volgend seizoen doen we dat onder de naam Antwerp Diamonds FC in het Antwerpse Nachtegalenpark. Sportsite Half Maantje wordt onze nieuwe thuis waar we de volgende jaren de mooiste meisjeswerking van Antwerpen willen uitbouwen en een referentie voor de vrouwensport in België willen worden. Onze leden worden uitgenodigd op een infoavond op vrijdagavond 29 april. Daar krijgen ze uitleg en info over de sportieve werking voor volgend seizoen.We zullen met plezier alle vragen beantwoorden en met veel goesting vooruitblikken op een bijzonder seizoen. Meer over de infoavond en de inschrijvingen in onze nieuwsbrief die eerstdaags wordt verstuurd.

De oprichting van Antwerp Diamonds FC is een mooie en belangrijke stap in de ontwikkeling van onze club. Om te kunnen groeien en een impuls te kunnen zijn voor het Antwerpse meisjesvoetbal, wilden we zelfstandig en onafhankelijk kunnen werken. Daarom besloten we, in onderling overleg, af te splitsen van de mannenwerking van Berchem Sport. Dit geeft beide clubs letterlijk en figuurlijk meer ruimte.

We doen dit niet alleen. Enkele nieuwe en geëngageerde bestuursleden doen een verfrissende wind waaien door onze werking. Samen hebben we intussen ook de administratieve en legale hordes genomen. Er is een officiële overeenkomst met Berchem Sport, de nieuwe VZW ‘Antwerp Diamonds FC’ werd opgericht en alle documenten zijn ingediend bij de KBVB.

We doen dit niet alleen. Onze inzet voor het meisjesvoetbal krijgt ook de steun van een reeks van sterke, vooral vrouwelijke persoonlijkheden uit de sport, de ondernemerswereld en de media. Ook zij hebben veel goesting om vernieuwend te zijn en het verschil te maken voor de vrouwen- en meisjessport.

We doen dit niet alleen. Zonder de stad Antwerpen en de eerste nieuwe sponsors zouden we de opstart en de verhuis niet kunnen realiseren. Samen met hen en de andere partners gaan we ons de komende maanden enorm inzetten om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. En we blijven op zoek gaan naar geëngageerde sponsors en partners om dit verhaal te schrijven.

We kunnen dit niet alleen. Antwerp Diamonds FC moet een sterke community worden waarin iedereen inspraak heeft en zich goed voelt. Een community waarin iedereen elkaar respecteert en motiveert om vooruitgang te boeken. We zullen immers niet van bij de start de beste velden en de modernste accommodatie hebben. Maar we zullen wel de plezantste en gezelligste site hebben. En vooral, we zullen ’t Halve Maantje de volgende jaren kunnen en mogen uitbouwen, met respect voor de groene omgeving. En ook op alle andere vlakken moeten en kunnen we nog progressie maken. Daar gaan we allemaal samen voor zorgen!


Met info en vragen kan je steeds terecht op info@antwerpdiamondsfc.be