Home » informatie voor speelsters » Ongevallenformulier

Ongevallenformulier

Een formulier dat je hopelijk nooit nodig zal hebben maar je weet maar nooit.

Trainen kan ongevallen voorkomen niet uitsluiten. Daarom zorg steeds dat je op training aanwezig bent.

 

We hopen natuurlijk dat je dit nooit nodig zal hebben, maar helaas is de realiteit dat elke seizoen wel een speelster dit nodig heeft.

Meestal als het dan gebeurd dan beginnen de problemen want iets wat je niet veel gebruikt is moeilijk.

Als je een ongeval hebt op training of op wedstrijd vraag je afgevaardigde onmiddellijk dit formulier, we zullen zorgen dat de afgevaardigden dit steeds bij hebben.

  1. Vul zelf “aangifte van ongeval” in
  2. Laat “medisch getuigschrift” invullen door de behandelende arts
  3. Dit “medisch getuigschrift” aan de GC (secretariaat) bezorgen binnen de 10 kalenderdagen na datum van het ongeval
  4. Na enkele dagen ontvang je een gekleurd formulier “geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting
  5. Zodra genezen, laat je dit formulier invullen door de dokter, wie vroeger begint te spelen = eigen risico
  6. Je gaat naar het ziekenfonds met alle door u betaalde rekeningen en vraagt een afrekening voor een sportongeval
  7. Deze afrekening moet je samen met het gekleurde formulier bezorgen aan GC (secretariaat)
  8. De uitbetalingen volgen daarna, dit kan wel even op zich laten wachten

 

Als je op onderstaande afbeelding drukt krijg je het ongevallenformulier