Home » Onze club » Onze werking » Gedragscode

Gedragscode

Gedragscode Vrouwenvoetbal seizoen 2019-20

 

Wij beschouwen het als een taak om jonge mensen ook een stuk opvoeding mee te geven. Vandaar dat er een gedragscode werd opgesteld welke de goede werking van onze afdeling en de club verzekert. Het is het meest op de speelsters gericht, maar is ook toepasselijk op trainers, afgevaardigden en ouders.

Alle aangesloten speelsters zullen zich houden aan de gedragscode en dit met fierheid uitdragen om als voorbeeld te dienen voor alle andere spelers van K. Berchem Sport.

 

1.    Lidgeld

 

Het lidgeld wordt betaald alvorens een speelster kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden of aan de stage. Uiterste betalingsdatum is 1 juli.

 

2.    Afspraken – stiptheid

 

Aangezien de voetbalsport een teamsport is, verwachten we van onze speelsters dat zij zich tot het uiterste inspannen om aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijden. Indien niet aanwezig op één of meerdere trainingen kan dit bepalend zijn voor een basisplaats in het team, de trainer beslist hier autonoom in. Niet aanwezigheid op een training heeft ook zijn invloed op een eventuele vergoeding.

 

Trainingen zijn uiterst belangrijk voor een speelster, dit in aanloop naar de wedstrijd en voor de persoonlijke ontwikkeling binnen de voetbalsport.

 

Elke speelster is 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig in de kleedkamer.

 

Indien je niet op tijd aanwezig kan zijn voor een training of wedstrijd, dan verwittig je altijd je trainer ruim op tijd. Je kan hiervoor gebruik maken van de gesloten facebookgroep.

 

De aanwezigheden op training en wedstrijden worden geregistreerd, zij kunnen bepalend zijn voor een basisplaats en vergoeding van de wedstrijden (A-kern).

 

De trainingen gaan steeds door op eenzelfde tijdstip, de trainer laat weten waar en wanneer de training zal doorgaan, dit zal via de besloten groep van facebook gebeuren.

 

Trainen doe je in kledij van KBS. Enkel de kledij van JAKO is toegelaten. Je hebt op training steeds je bal bij, zonder bal kan je niet trainen.

 

 

Er mag enkel aan wedstrijden van een andere categorie/ploeg deelgenomen worden op vraag van de eigen trainer, dit met uitzondering van selectiewedstrijden, in dit geval wordt de trainer wel op de hoogte gebracht.

 

3.    Trainer - coach

 

De trainer duidt de speelsters aan voor de wedstrijd en geeft hen de nodige richtlijnen, enkel deze richtlijnen tellen. Ouders geven nooit richtlijnen, niet op training en niet op wedstrijd. Er wordt wel van de ouders verwacht dat ze de ploeg positief aanmoedigen.

 

De trainer bepaalt om hoe laat je aanwezig moet zijn voor de wedstrijden. Je schikt je naar dit uur en komt op tijd. Zeker voor wedstrijden zal je geselecteerd worden, na de selectie bevestig je of je al dan niet aanwezig kan zijn zodanig dat tijdig een andere speelster kan opgeroepen worden.

 

4.    Kleedkamer

 

Na elke training en wedstrijd is het nemen van een douche verplicht voor iedereen (tenzij geen douche voorhandig). Badslippers worden aangeraden.

 

De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor speelsters, trainers en begeleiders (afgevaardigde, medici,…). Voor alle andere personen is de toegang tot de kleedkamers verboden.

 

In de kleedkamer gedraag je je. Speelsters (meisjes U13 en U11) worden niet toegelaten in de kleedkamer zonder begeleiding van trainer of afgevaardigde.

Help ook zorgen voor de netheid van de kleedkamer en gooi bekertjes, lege flessen,… in de vuilbak. Schoenen worden buiten proper gemaakt en zeker NIET onder de douche.

 

De kleedkamers worden na de training en na de thuiswedstrijden (ook deze van de tegenpartij) volgens een beurtrol door minstens twee speelsters schoongemaakt.

 

De GSM moet afstaan in de kleedkamer bij training en wedstrijd.

 

We hebben respect voor de infrastructuur van KBS en vormen zo een voorbeeld voor de andere spelers van KBS.

 

5.    Gedrag op en naast het veld

 

We verwachten van iedereen een correct gedrag tegenover medespeelsters, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek.

 

Bij het betreden en verlaten van het complex na training of wedstrijd groet je de trainer en afgevaardigde met een handdruk.

 

Missen is menselijk, daarom:

  • De beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd
  • Kritiek op medespeelsters is ten strengste verboden, Op het veld wordt enkel opbouwende kritiek gegeven, negativisme laten we thuis.

 

 

 

  1. Berchem Sport (spelers, ouders, trainers, afgevaardigden) toont altijd respect voor de andere ploegen en scheidsrechter (ongeacht de wedstrijdomstandigheden en -beslissingen), sportieve betwistingen zijn voor de trainer/afgevaardigde niet voor spelers, noch voor de ouders.

 

We vormen een team, elk probleem wordt onmiddellijk aangepakt en uit de weg geholpen.

 

Elke speelster draagt zorg voor het ter beschikking gestelde materiaal, mankementen en defecten worden onmiddellijk gemeld.

 

In de kleedkamer en op het veld heerst een sportieve, kameraadschappelijke sfeer met een gerichte concentratie naar training/wedstrijd toe.

 

Het gebruik van alcoholische dranken binnen de club is verboden voor de jeugdspeelsters. Bij vaststelling van gebruik volgen sancties.

 

6.    Wedstrijden

 

Op wedstrijddagen heb je steeds je identiteitskaart, je zwarte short en je voetbalkousen van KBS mee. Zonder identiteitskaart of short of kousen speel je niet mee. Ook voetbalschoenen zijn nodig.

 

Op wedstrijddagen ben je in de uitgaanskledij van KBS en heb je uw sportzak bij.

 

Na de wedstrijd blijft elke speelster aanwezig voor het nuttigen van het ter beschikking gestelde eten door de organiserende ploeg. Dit is een vorm van respect naar je bestuur, tegenstrever, je medespeelsters,… We plakken er geen termijn op maar rekenen wel op je aanwezigheid. Uitzonderingen kunnen steeds aangevraagd worden ad hoc.

 

7.    Kledij

 

Breng op elk kledijstuk je naam aan.

Kettingen, uurwerken, oorringen of andere voorwerpen zijn verboden tijdens de training en wedstrijd.

 

Beenbeschermers zijn verplicht tijdens de training en op de wedstrijd.

 

Voetbalschoenen zijn steeds gepoetst voor de training en wedstrijd.

 

Trainingspak op training is verplicht wanneer het kouder wordt. De trainer licht de speelster tijdig in. Het trainingspak (uitgaanskledij) van KBS wordt gedragen om naar de wedstrijd van je ploeg te komen, niet tijdens de training.

 

8.    Medische problemen

 

Indien een speelster zich kwetst op training of tijdens een wedstrijd, dient dit onmiddellijk aangegeven te worden. Het ongevallenformulier moet ingevuld worden binnen gebracht worden. Men mag enkel het officiële ongevalformulier gebruiken.

 

9.    Andere aanwezigheden

 

 

Je bent aanwezig op de officiële presentaties zoals een fandag of een sponsordag, uitzonderingen dienen steeds aangevraagd te worden.

 

Je neemt in de mate van het mogelijke steeds deel aan de evenementen en activiteiten georganiseerd door je club of je bestuur.

 

Je bent minimaal 2 maal aanwezig voor de toogdienst van het sportpaleis, indien je zelf niet kan mag je ook iemand anders in je plaats laten komen.

 

10.                     Sancties

 

Overtredingen ten opzichte van de gedragscode zullen door de trainer of afgevaardigde meegedeeld worden aan de sportief manager vrouwenvoetbal en deze zullen in overleg met het bestuur gesanctioneerd worden.

 

Speelsters die op regelmatige basis tekortkomen (te laat komen, niet in kledij zijn, kritiek uiten, …) zullen gesanctioneerd worden. Dit zal afgehouden worden van het geld dat je krijgt als vergoeding voor de wedstrijden (enkel A-kern).

 

Het niet aanwezig zijn op een training betekent een vermindering van de eventuele vergoeding.

 

11.                     Bewaking en naleving

 

De jeugdwerking met zijn missie en visie wordt bewaakt door de sportief manager vrouwenvoetbal. Alle sportieve zaken, problemen of vragen van speelsters of ouders over de jeugdwerking moeten aan hem gesteld worden.